29 września 2016

Sustainability Entrepreneurship Teaching Program

Program nauczania przedsiębiorczości zrównoważonej będący rezultatem projektu „Strategiczna współpraca na rzecz lepszego nauczania przedsiębiorczości”, który był realizowany w latach 2015-2016 i współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ jest już dostępny do pobrania. Wystarczy kliknąć w powyższy link. 

W celu otrzymania dostępu do materiałów dydaktycznych tworzących powyższy program nauczania prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się pod następującym adresem. Celem projektu było zwiększenie kompetencji młodych osób w zakresie przedsiębiorczości. Więcej informacji o projekcie - link.

8 czerwca 2016

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju 2016

Druga edycja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju - inicjatywy, której celem jest pokazanie i docenienie działań, aktywności oraz projektów promujących trwały rozwój we wszystkich jego aspektach - zakończyła się dużym sukcesem. Od 30 maja do 5 czerwca w 38 europejskich państwach miało miejsce aż 4212 działań, z czego prawie 1/3 poruszała tematykę odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji. Wśród najpopularniejszych form promujących wiedzę o zrównoważonym rozwoju były akcje edukacyjne, wycieczki, konferencje oraz warsztaty.

10 maja 2016

Wizyta studyjna w biurze HORYZONTÓW

W dniach 20-24 kwietnia w Polsce miała miejsce wizyta studyjna pn. "International Youthwork in rural areas – praca z młodzieżą na wsi”, podczas której kilkunastoosobowa międzynarodowa grupa osób działających na rzecz młodzieży, poznawała sposoby pracy kilku lokalnych organizacji i środowisk wiejskich w centralnej Polsce, które swoje działania realizują m.in. w ramach programu Erasmus+. 

Jedną z tych organizacji było Centrum Zrównoważonego Rozwoju HORYZONTY, które 22 kwietnia gościło w Pułtusku 16-osobowe grono działaczy młodzieżowych z 9 państw Europy. Tematem przewodnim spotkania było wykorzystanie gier symulacyjnych jako nowoczesnych i innowacyjnych narzędzi w edukacji.

18 października 2015

Międzynarodowe spotkanie projektowe w Bukareszcie

W dniach 14-15 października w Bukareszcie odbyło się spotkanie zespołu, który jest zaangażowany we wdrażanie projektu "Strategic cooperation for better entrepreneurship education", realizowanego w ramach programu ERASMUS+, akcji 2 – "Współpraca na rzecz Innowacji i wymiany dobrych praktyk". Przedstawiciele Fundatia Universitara Hyperion oraz Centrum Zrównoważonego Rozwoju HORYZONTY podczas spotkania ustalili szczegóły współpracy, dokonali podziału obowiązków oraz przyjęli harmonogram działań projektu.

30 września 2015

Rozpoczynamy nowy projekt w ramach programu Erasmus+

30 września rozpoczął się nowy projekt Centrum Zrównoważonego Rozwoju HORYZONTY pn. "Strategic cooperation for better entrepreneurship education". Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach programu ERASMUS+, akcji 2 – "Współpraca na rzecz Innowacji i wymiany dobrych praktyk". Celem projektu, który będzie trwał rok i będzie realizowany w ścisłej współpracy z naszym partnerem z Bukaresztu - Fundatia Universitara Hyperion, jest promocja wśród młodzieży edukacji w zakresie przedsiębiorczości z elementami zrównoważonego rozwoju.

25 września 2015

Europejski Dzień Języków w Pułtusku już po raz czwarty

25 września w Domu Polonii w Pułtusku odbyła się konferencja pt. "Znaczenie języków w działalności małych i średnich przedsiębiorstw". W trakcie spotkania organizowanego przez Centrum Językowe Eulingua oraz Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku m.in. głos zabrali, referując temat umiędzynarodowienia działalności MŚP, przedstawiciele Centrum Zrównoważonego Rozwoju HORYZONTY - dr Marek Szajczyk oraz Mateusz Dela.

10 czerwca 2015

Centrum HORYZONTY w Mazowieckiej Sieci Edukacyjnej

Od czerwca 2015 r. Centrum HORYZONTY jest członkiem Mazowieckiej Sieci Edukacyjnej. Jest to sieć tworzona przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność edukacyjną na terenach wiejskich Mazowsza.

Projekt realizuje Federacja Inicjatyw Oświatowych w partnerstwie z Fundacją Civis Polonus od 1 sierpnia 2014 do 30 czerwca 2015 r.

Udział w projekcie to doskonała okazja do dzielenia się wiedzą i wiedzą i doświadczeniami – zarówno w zakresie działalności merytorycznej, jak i współpracy lokalnej z innymi organizacjami pozarządowymi. 

Więcej informacji o Mazowieckiej Sieci Edukacyjnej.

30 maja 2015

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju

W dniach od 30 maja do 5 czerwca włączamy się w ogólnoeuropejską inicjatywę pn. Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju. Jej głównym zadaniem jest inicjowanie działań promujących i wspierających stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju we wszystkich jego aspektach. 

Więcej informacji o Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju.

23 grudnia 2014

Silne organizacje pozarządowe w powiecie pułtuskim - wyniki konkursu

Lista organizacji pozarządowych, których prace konkursowe złożone w ramach projektu "Silne organizacje pozarządowe w powiecie pułtuskim" na temat wdrożenia jednej z technik partycypacji obywatelskiej zostaną nagrodzone laptopami marki Acer Aspire E1-510:

  1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gzy,
  2. Pułtuskie Stowarzyszenie Trzeźwości "Świt",
  3. Centrum Międzynarodowej Wymiany Młodzieży i Wolontariatu.
Pozostałe organizacje otrzymają wyróżnienia w postaci aparatu fotograficznego FujiFilm AX650. 

Gratulujemy!Projekt "Silne organizacje pozarządowe w powiecie pułtuskim" jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

9 grudnia 2014

Edukacja globalna w Pułtusku – relacja z projektu

W dniach 15-23 listopada odbyła się 16. edycja Tygodnia Edukacji Globalnej. Do wielu inicjatyw, jakie miały miejsce w Polsce w trakcie trwania tego tygodnia, dołączyło również Centrum Zrównoważonego Rozwoju.