31 sierpnia 2013

Młodzi liderzy zrównoważonego rozwoju

Projekt Centrum Zrównoważonego Rozwoju „Horyzonty” pt. „Młodzi liderzy zrównoważonego rozwoju - edukacja obywatelska w powiecie pułtuskim” został zakwalifikowany do finansowania w ramach Fundusz dla Organizacji Pozarządowych, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności obywatelskiej w powiecie pułtuskim. W projekcie weźmie udział 6 osób, dla których zostanie zorganizowany cykl warsztatów dot. aktywności obywatelskiej a także spotkania z ekspertami oraz wizyty studyjne. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do zgłaszania się do biura projektu znajdującego się w Pułtusku przy ul. 3 Maja 19.