26 września 2013

Informacja o projekcie "Młodzi liderzy zrównoważonego rozwoju"


"Młodzi liderzy zrównoważonego rozwoju
- edukacja obywatelska w powiecie pułtuskim"

Projekt realizowany przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju „Horyzonty” w okresie od 01.10.2013 do 31.12.2013, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Kwota dofinansowania – 45 000zł.

Program promuje społeczeństwo obywatelskie, niezbędne do pogłębienia spójności społeczno-gospodarczej w Polsce oraz działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego.


2 września 2013

Eko-warszaty dla dzieci

Wraz z początkiem roku szkolnego 2013/2014 Centrum Zrównoważonego Rozwoju "Horyzonty" rozpoczyna realizację projektu "Eko-warsztaty dla dzieci" w szkołach w gminie Obryte (powiat pułtuski). Zajęcia w przystępny i zrozumiały sposób, poprzez zabawę, filmy, plansze edukacyjne oraz zajęcia muzyczne i manualne, mają przybliżyć dzieciom zjawisko ekologii i roli człowieka w środowisku.

Projekt jest finansowany w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.