25 listopada 2013

Konferencja klimatyczna ONZ w Warszawie

W dniach 11-22 listopada 2013 roku w Warszawie odbyło się najważniejsze globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej: 19. Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu - COP19 (Conferences of the Parties). Podczas forum ustalono m.in. przebieg dalszych działań dotyczących globalnego porozumienia klimatycznego, finansowania działań związanych z zmianami klimatycznymi w krajach rozwijających się i wsparcia dla krajów najbardziej narażonych na skutki zmian klimatu.