9 grudnia 2013

Rozdanie dyplomów

W piątek 6 grudnia sześciu liderów otrzymało dyplomy poświadczające udział w części szkoleniowej projektu "Młodzi liderzy zrównoważonego rozwoju - edukacja obywatelska w powiecie pułtuskim".