21 lutego 2014

Przedstawiciel Centrum na "Swatce"

Dumitrita Szajczyk, przedstawiciel Centrum Zrównoważonego Rozwoju "Horyzonty", wzięła udział w warsztatach polsko-mołdawskich "Swatka", które odbyły się 17-19 lutego 2014 roku w stolicy Mołdawii - Kiszyniowie. Celem spotkania było nawiązanie współpracy pomiędzy polskimi i mołdawskimi organizacjami pozarządowymi.