9 czerwca 2014

"Licz na zieleń"

Dzięki aplikacji "Licz na zieleń", innowacyjnej metodzie zarządzania przyrodą w mieście w oparciu o współpracę międzysektorową i zaangażowanie mieszkańców, można sprawdzić, jakie miejsca spędzania wolnego czasu w otoczeniu zieleni są polecane w okolicy trzech polskich miast - Krakowa, Łodzi oraz Poznania. Na interaktywnych mapach zieleni, mieszkańcy miast zaznaczają parki, skwery, zazielenione ulice i podwórka. Pojawiają się również komentarze na temat wyjątkowych okazów drzew czy miejsc, w których można obserwować przyrodę. Zebrane dane na bieżąco są przekazywane, w formie map oraz analiz, administracji lokalnej poszczególnych miast.