18 sierpnia 2014

Rekrutacja do projektu "Silne organizacje pozarządowe w powiecie pułtuskim"

Rozpoczęła się rekrutacja organizacji do udziału w projekcie "Silne organizacje pozarządowe w powiecie pułtuskim". Projekt jest skierowany do 15 organizacji pozarządowych zarejestrowanych w powiecie pułtuskim, zaś jego celem jest wzmocnienie potencjału i zdolności instytucjonalnych organizacji pozarządowych oraz zwiększenie ich zaangażowania w życie publiczne. 

Rekrutacja organizacji do projektu trwa do 7 września 2014 roku.

1 sierpnia 2014

Silne organizacje pozarządowe w powiecie pułtuskim

W okresie 01.08.2014 - 31.12.2014 Centrum Zrównoważonego Rozwoju "Horyzonty" realizuje projekt "Silne organizacje pozarządowe w powiecie pułtuskim"

Projekt skierowany jest do 15 organizacji pozarządowych zarejestrowanych w powiecie pułtuskim. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału i zdolności instytucjonalnych organizacji III sektora w powiecie pułtuskim oraz zwiększenie jego zaangażowania w życie publiczne poprzez:
  • organizację cyklu warsztatów dotyczących technik partycypacji obywatelskiej,
  • specjalistycznego doradztwa z zakresu zarządzania dla 5 organizacji,
  • organizację konkursu dla 15 organizacji w którym zostaną użyte narzędzia i techniki partycypacji obywatelskiej poznane wtrakcie warsztatów.
Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.