30 maja 2015

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju

W dniach od 30 maja do 5 czerwca włączamy się w ogólnoeuropejską inicjatywę pn. Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju. Jej głównym zadaniem jest inicjowanie działań promujących i wspierających stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju we wszystkich jego aspektach. 

Więcej informacji o Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju.