10 czerwca 2015

Centrum HORYZONTY w Mazowieckiej Sieci Edukacyjnej

Od czerwca 2015 r. Centrum HORYZONTY jest członkiem Mazowieckiej Sieci Edukacyjnej. Jest to sieć tworzona przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność edukacyjną na terenach wiejskich Mazowsza.

Projekt realizuje Federacja Inicjatyw Oświatowych w partnerstwie z Fundacją Civis Polonus od 1 sierpnia 2014 do 30 czerwca 2015 r.

Udział w projekcie to doskonała okazja do dzielenia się wiedzą i wiedzą i doświadczeniami – zarówno w zakresie działalności merytorycznej, jak i współpracy lokalnej z innymi organizacjami pozarządowymi. 

Więcej informacji o Mazowieckiej Sieci Edukacyjnej.