30 września 2015

Rozpoczynamy nowy projekt w ramach programu Erasmus+

30 września rozpoczął się nowy projekt Centrum Zrównoważonego Rozwoju HORYZONTY pn. "Strategic cooperation for better entrepreneurship education". Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach programu ERASMUS+, akcji 2 – "Współpraca na rzecz Innowacji i wymiany dobrych praktyk". Celem projektu, który będzie trwał rok i będzie realizowany w ścisłej współpracy z naszym partnerem z Bukaresztu - Fundatia Universitara Hyperion, jest promocja wśród młodzieży edukacji w zakresie przedsiębiorczości z elementami zrównoważonego rozwoju.

25 września 2015

Europejski Dzień Języków w Pułtusku już po raz czwarty

25 września w Domu Polonii w Pułtusku odbyła się konferencja pt. "Znaczenie języków w działalności małych i średnich przedsiębiorstw". W trakcie spotkania organizowanego przez Centrum Językowe Eulingua oraz Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku m.in. głos zabrali, referując temat umiędzynarodowienia działalności MŚP, przedstawiciele Centrum Zrównoważonego Rozwoju HORYZONTY - dr Marek Szajczyk oraz Mateusz Dela.