25 września 2015

Europejski Dzień Języków w Pułtusku już po raz czwarty

25 września w Domu Polonii w Pułtusku odbyła się konferencja pt. "Znaczenie języków w działalności małych i średnich przedsiębiorstw". W trakcie spotkania organizowanego przez Centrum Językowe Eulingua oraz Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku m.in. głos zabrali, referując temat umiędzynarodowienia działalności MŚP, przedstawiciele Centrum Zrównoważonego Rozwoju HORYZONTY - dr Marek Szajczyk oraz Mateusz Dela.