18 października 2015

Międzynarodowe spotkanie projektowe w Bukareszcie

W dniach 14-15 października w Bukareszcie odbyło się spotkanie zespołu, który jest zaangażowany we wdrażanie projektu "Strategic cooperation for better entrepreneurship education", realizowanego w ramach programu ERASMUS+, akcji 2 – "Współpraca na rzecz Innowacji i wymiany dobrych praktyk". Przedstawiciele Fundatia Universitara Hyperion oraz Centrum Zrównoważonego Rozwoju HORYZONTY podczas spotkania ustalili szczegóły współpracy, dokonali podziału obowiązków oraz przyjęli harmonogram działań projektu.