29 września 2016

Sustainability Entrepreneurship Teaching Program

Program nauczania przedsiębiorczości zrównoważonej będący rezultatem projektu „Strategiczna współpraca na rzecz lepszego nauczania przedsiębiorczości”, który był realizowany w latach 2015-2016 i współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ jest już dostępny do pobrania. Wystarczy kliknąć w powyższy link. 

W celu otrzymania dostępu do materiałów dydaktycznych tworzących powyższy program nauczania prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się pod następującym adresem. Celem projektu było zwiększenie kompetencji młodych osób w zakresie przedsiębiorczości. Więcej informacji o projekcie - link.

8 czerwca 2016

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju 2016

Druga edycja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju - inicjatywy, której celem jest pokazanie i docenienie działań, aktywności oraz projektów promujących trwały rozwój we wszystkich jego aspektach - zakończyła się dużym sukcesem. Od 30 maja do 5 czerwca w 38 europejskich państwach miało miejsce aż 4212 działań, z czego prawie 1/3 poruszała tematykę odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji. Wśród najpopularniejszych form promujących wiedzę o zrównoważonym rozwoju były akcje edukacyjne, wycieczki, konferencje oraz warsztaty.

10 maja 2016

Wizyta studyjna w biurze HORYZONTÓW

W dniach 20-24 kwietnia w Polsce miała miejsce wizyta studyjna pn. "International Youthwork in rural areas – praca z młodzieżą na wsi”, podczas której kilkunastoosobowa międzynarodowa grupa osób działających na rzecz młodzieży, poznawała sposoby pracy kilku lokalnych organizacji i środowisk wiejskich w centralnej Polsce, które swoje działania realizują m.in. w ramach programu Erasmus+. 

Jedną z tych organizacji było Centrum Zrównoważonego Rozwoju HORYZONTY, które 22 kwietnia gościło w Pułtusku 16-osobowe grono działaczy młodzieżowych z 9 państw Europy. Tematem przewodnim spotkania było wykorzystanie gier symulacyjnych jako nowoczesnych i innowacyjnych narzędzi w edukacji.