8 czerwca 2016

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju 2016

Druga edycja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju - inicjatywy, której celem jest pokazanie i docenienie działań, aktywności oraz projektów promujących trwały rozwój we wszystkich jego aspektach - zakończyła się dużym sukcesem. Od 30 maja do 5 czerwca w 38 europejskich państwach miało miejsce aż 4212 działań, z czego prawie 1/3 poruszała tematykę odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji. Wśród najpopularniejszych form promujących wiedzę o zrównoważonym rozwoju były akcje edukacyjne, wycieczki, konferencje oraz warsztaty.