Nasze projekty

ZREALIZOWANE PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA:


1. "Strategic cooperation for better entrepreneurship education" 
Projekt został zrealizowany w okresie 30.09.2015-29.09.2016 w ramach programu ERASMUS+, akcja 2 – "Współpraca na rzecz Innowacji i wymiany dobrych praktyk". Celem projektu było zwiększenie kompetencji młodych osób w zakresie przedsiębiorczości. W ramach działań projektowych został opracowany i przetestowany innowacyjny program nauczania przedsiębiorczości, w którym największy nacisk położono na wykorzystanie metod warsztatowych, pracy projektowej oraz gier symulacyjnych. Elementem programu nauczania był też komponent e-learningowy realizowany za pomocą narzędzia internetowego VELP – Wirtualnej Platformy Nauczania Przedsiębiorczości. 

Więcej informacji o projekcie


2. "Silne organizacje pozarządowe w powiecie pułtuskim"
Projekt został zrealizowany w okresie 01.08.2014-31.12.2014 i był współfinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.


3. "Edukacja globalna w Pułtusku"

Projekt został zrealizowany w okresie 03.11.2014-30.11.2014 i był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 r.


4. "Młodzi liderzy zrównoważonego rozwoju - edukacja obywatelska w powiecie pułtuskim"
Projekt został zrealizowany w okresie 01.10.2013-31.12.2013 i był współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 


5. "Bądź zaradny w Pułtusku"
Gra miejska została przeprowadzona jako element projektu "Działam, bo mi zależy!" realizowanego przez Centrum Międzynarodowej Wymiany Młodzieży i Wolontariatu w dniach 27 maja – 1 czerwca 2013 roku w partnerstwie z Centrum Zrównoważonego Rozwoju "Horyzonty" w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży 2013. Projekt był finansowany z programu "Młodzież w Działaniu". 

Celem gry miejskiej było zwiększenie kompetencji społecznych i umiejętności właściwej oceny środowiska 15 osób w wieku 15-18 lat poprzez włączanie ich w proces poznawania środowiska lokalnego i nawiązywanie nowych relacji społecznych z ludźmi i instytucjami. Na potrzeby gry miejskiej zostały opracowane cztery trasy na których drużyny miały do wykonania zadania, które wymagały odwiedzenia lokalnych instytucji. Gra miejska odbyła się w środę 29 maja 2013 roku na terenie miasta Pułtusk.