O nas

Centrum Zrównoważonego Rozwoju HORYZONTY inicjuje, realizuje oraz wspiera projekty edukacyjne i badawcze mające na celu poprawę jakości środowiska naturalnego i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Uczestniczymy w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych inicjatywach, których celem jest poprawa jakości życia ludzi z zachowaniem równowagi przyrodniczej i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych.Historia Centrum HORYZONTY:

Centrum Zrównoważonego Rozwoju HORYZONTY zostało formalnie zarejestrowane w marcu 2012 roku.

Misją Centrum jest wszechstronna działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju.Główne cele:
  1. Działalność na rzecz rozwoju nauki, przedsiębiorczości, społecznej odpowiedzialności biznesu, edukacji nieformalnej, różnych form uczenia się przez całe życie, sportu, kultury i sztuki oraz ochrony i promocji zdrowia,
  2. Działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie ochrony środowiska,
  3. Działalność na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.

STATUT CENTRUM HORYZONTY [pdf]